User Tools

Site Tools


05054-caroncoma-atrimaculatus-la-gi

Caroncoma atrimaculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Caroncoma
Loài (species) C. atrimaculatus
Danh pháp hai phần
Caroncoma atrimaculatus
Oldroyd, 1960

Caroncoma atrimaculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Caroncoma atrimaculatus được Oldroyd miêu tả năm 1960.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Caroncoma atrimaculatus tại Wikispecies
05054-caroncoma-atrimaculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)