User Tools

Site Tools


05041-carmo-do-parana-ba-la-gi

Carmo do Paranaíba là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 1307,119 km², dân số năm 2007 là 30712 người, mật độ 23,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05041-carmo-do-parana-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)