User Tools

Site Tools


05040-carmo-do-cajuru-la-gi

Carmo do Cajuru là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 455,005 km², dân số năm 2007 là 18943 người, mật độ 42,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05040-carmo-do-cajuru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)