User Tools

Site Tools


05015-carinefferia-aper-la-gi

Carinefferia aper
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Carinefferia
Loài (species) C. aper
Danh pháp hai phần
Carinefferia aper
Walker, 1855

Carinefferia aper là một loài ruồi trong họ Asilidae. Carinefferia aper được Walker miêu tả năm 1855.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Carinefferia aper tại Wikispecies
05015-carinefferia-aper-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)