User Tools

Site Tools


05005-cardoso-moreira-la-gi

Cardoso Moreira là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 514,882 km², dân số năm 2007 là 12441 người, mật độ 24,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05005-cardoso-moreira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)