User Tools

Site Tools


04992-carana-ba-la-gi

Caranaíba là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 160,022 km², dân số năm 2007 là 3445 người, mật độ 21,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04992-carana-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)