User Tools

Site Tools


04977-capivari-de-baixo-la-gi

Capivari de Baixo là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 53 km², dân số năm 2007 là 20064 người, mật độ 378,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04977-capivari-de-baixo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)