User Tools

Site Tools


04974-capit-o-le-nidas-marques-la-gi

Capitão Leônidas Marques là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 275,748 km², dân số năm 2007 là 13929 người, mật độ 56,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04974-capit-o-le-nidas-marques-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)