User Tools

Site Tools


04969-capit-n-prat-t-nh-la-gi

Capitán Prat là một tỉnh của Chile. Tỉnh này nằm ở phía nam của vùng Aisén của Chile. Thủ phủ là Cochrane. Tỉnh này được đặt tên theo anh hùng hải quân Arturo Prat. Tỉnh Capitán Prat được chia thành 3 đô thị.

04969-capit-n-prat-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)