User Tools

Site Tools


04958-capensibufo-la-gi

Capensibufo
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Capensibufo
Grandison, 1980
Các loài

Xem trong bài.

Capensibufo là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 2 loài và 50% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
04958-capensibufo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)