User Tools

Site Tools


04939-cantagalo-la-gi

Cantagalo là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 141,839 km², dân số năm 2007 là 3967 người, mật độ 28,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04939-cantagalo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)