User Tools

Site Tools


04932-cankova-la-gi

Cankova là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Pomurska của Slovenia. Cankova có diện tích 30.6 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 2067 người. Thủ phủ khu tự quản Cankova đóng tại Cankova[1].

04932-cankova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)