User Tools

Site Tools


04896-campos-dos-goytacazes-la-gi

Campos dos Goytacazes là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 4031,91 km², dân số năm 2007 là 429667 người, mật độ 106,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04896-campos-dos-goytacazes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)