User Tools

Site Tools


04876-campo-do-tenente-la-gi

Campo do Tenente là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 304,489 km², dân số năm 2007 là 6685 người, mật độ 21,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04876-campo-do-tenente-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)