User Tools

Site Tools


04858-campina-grande-do-sul-la-gi

Campina Grande do Sul là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 539,861 km², dân số năm 2007 là 36644 người, mật độ 84,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04858-campina-grande-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)