User Tools

Site Tools


04857-campina-do-sim-o-la-gi

Campina do Simão là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 449,401 km², dân số năm 2007 là 4248 người, mật độ 9,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04857-campina-do-sim-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)