User Tools

Site Tools


04843-camocim-de-s-o-f-lix-la-gi

Camocim de São Félix là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 50,869 km², dân số năm 2007 là 15982 người, mật độ 314,18 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04843-camocim-de-s-o-f-lix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)