User Tools

Site Tools


04829-cambira-la-gi

Cambira là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 162,635 km², dân số năm 2007 là 7106 người, mật độ 42,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04829-cambira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)