User Tools

Site Tools


04812-calyptocephalella-gayi-la-gi

Calyptocephalella gayi là một loài ếch duy nhất trong chi Calyptocephalella thuộc họ Calyptocephalellidae. Chúng được tìm thấy ở Chile và có thể Argentina. Các môi trường sống tự nhiên của chúng là sông và đầm lầy nước ngọt. Chúng đang bị đe dọa hoặc tuyệt chủng[1] do mất môi trường sống và bị săn làm thực phẩm.

04812-calyptocephalella-gayi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)