User Tools

Site Tools


04808-callulops-la-gi

Callulops
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Microhylidae
Chi (genus) Callulops
Boulenger, 1888
Các loài

Xem trong bài.

Callulops là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura. Chi này có 17 loài và 6% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
04808-callulops-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)