User Tools

Site Tools


04807-callulina-la-gi

Callulina
Callulina dawida.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Brevicipitidae
Chi (genus) Callulina
Nieden, 1911
Các loài

Xem trong bài.

Callulina là một chi động vật lưỡng cư trong họ Brevicipitidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 2 loài và 50% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Callulina tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Callulina tại Wikimedia Commons

04807-callulina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)