User Tools

Site Tools


04805-callinicus-calcaneus-la-gi

Callinicus calcaneus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Callinicus
Loài (species) C. calcaneus
Danh pháp hai phần
Callinicus calcaneus
Loew, 1872

Callinicus calcaneus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Callinicus calcaneus được Loew miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Callinicus calcaneus tại Wikispecies
04805-callinicus-calcaneus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)