User Tools

Site Tools


04760-cafezal-do-sul-la-gi

Cafezal do Sul là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 336,205 km², dân số năm 2007 là 4348 người, mật độ 11,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04760-cafezal-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)