User Tools

Site Tools


04751-caenoura-sinuatus-la-gi

Caenoura sinuatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Caenoura
Loài (species) C. sinuatus
Danh pháp hai phần
Caenoura sinuatus
Loew, 1858

Caenoura sinuatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Caenoura sinuatus được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Caenoura sinuatus tại Wikispecies
04751-caenoura-sinuatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)