User Tools

Site Tools


04743-cacosternum-la-gi

Cacosternum là một chi động vật lưỡng cư trong họ Pyxicephalidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 12 loài và 9% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

 • Cacosternum boettgeri (Boulenger, 1882)
 • Cacosternum capense Hewitt, 1925
 • Cacosternum karooicum Boycott, de Villiers & Scott, 2002
 • Cacosternum kinangopensis Channing & Schmitz, 2009
 • Cacosternum leleupi Laurent, 1950
 • Cacosternum namaquense Werner, 1910
 • Cacosternum nanum Boulenger, 1887
 • Cacosternum parvum Poynton, 1963
 • Cacosternum platys Rose, 1950
 • Cacosternum plimptoni Channing, Brun, Burger, Febvre & Moyer, 2005
 • Cacosternum poyntoni Lambiris, 1988
 • Cacosternum striatum FitzSimons, 1947
04743-cacosternum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)