User Tools

Site Tools


04734-cachoeirinha-la-gi

Cachoeirinha là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 179,268 km², dân số năm 2007 là 17558 người, mật độ 97,94 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04734-cachoeirinha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)