User Tools

Site Tools


04726-cachoeira-do-arari-la-gi

Cachoeira do Arari là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 3102,08 km², dân số năm 2007 là 17658 người, mật độ 5,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04726-cachoeira-do-arari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)