User Tools

Site Tools


04725-cachoeira-de-paje-la-gi

Cachoeira de Pajeú là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 673,761 km², dân số năm 2007 là 9089 người, mật độ 12,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04725-cachoeira-de-paje-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)