User Tools

Site Tools


04707-cabeceiras-la-gi

Cabeceiras là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1127,601 km², dân số năm 2007 là 6975 người, mật độ 6,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04707-cabeceiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)