User Tools

Site Tools


04685-c-voi-m-m-kho-m-andrews-la-gi

Cá voi mõm khoằm Andrews (danh pháp hai phần: ) là một loài cá trong họ Ziphidae. Cá voi mõm khoằm Andrews sinh sống ở Nam bán cầu, và phạm vi chính xác là không chắc chắn. Khoảng 35 mẫu vật bị mắc kẹt đã được ghi nhận ở Úc và New Zealand, Macquarie Island, quần đảo Falkland, và Tristan da Cunha. Đó là phạm vi có thể bao hàm sự phân phối quanh vùng Nam Cực. Tuy nhiên, có không nhìn thấy xác nhận để xác nhận điều này.

  1. ^ Taylor, B.L., Baird, R., Barlow, J., Dawson, S.M., Ford, J., Mead, J.G., Notarbartolo di Sciara, G., Wade, P. & Pitman, R.L. (2008). Mesoplodon bowdoini. 2008 Sách đỏ IUCN. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 2008. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2009. Database entry includes a brief justification of why this species is of data deficient

Phương tiện liên quan tới Mesoplodon bowdoini tại Wikimedia Commons

04685-c-voi-m-m-kho-m-andrews-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)