User Tools

Site Tools


04671-c-thu-nh-t-b-n-la-gi

Cá thu Nhật Bản (danh pháp hai phần: Scomberomorus niphonius) là một loài cá trong họ Cá thu ngừ. Cá thu Nhật Bản [1] Chiều dài tối đa loài cá này là 100 cm, và cân nặng tối đa ghi nhận được là 7,1 kg.[2] Cá thu Nhật Bản là một hải sản quan trọng ở Đông Á. Hàn Quốc là nước có sản lượng đánh bắt cao nhất, tiếp theo là Nhật Bản và Đài Loan. Tất cả con số này khoảng 56.000 tấn năm 2009. Tuy nhiên, Trung Quốc báo cáo đánh bắt sản lượng lớn cá thu (Scomberomorus spp., con số khoảng 400.000 tấn các năm 2000–2009), mà không báo cáo một loài Scomberomorus đơn nào[3] Có khả năng trong số này có cả cá thu Nhật Bản.

sản lượng đánh bắt cá thu Nhật Bản tính bằng tấn từ năm 1950 đến năm 2009 [4]
Cá thu Nhật Bản bán ở Yuhuan, Trung Quốc
04671-c-thu-nh-t-b-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)