User Tools

Site Tools


04658-c-rrego-do-ouro-la-gi

Córrego do Ouro là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 462,302 km², dân số năm 2007 là 2739 người, mật độ 5,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04658-c-rrego-do-ouro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)