User Tools

Site Tools


04647-c-ph-n-v-ng-la-gi

Cá phèn vàng (danh pháp hai phần: Mulloidichthys martinicus) là một loài cá trong họ Cá phèn. Cá phèn vàng được tìm thấy ừ Bermuda và Florida (Mỹ) Brazil, Vịnh Mexico và biển Caribê. Ngoài ra ở Cabo Verde và São Tomé. Con đực có thể dài đến 39,4 cm.

04647-c-ph-n-v-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)