User Tools

Site Tools


04645-c-ph-n-m-en-la-gi

Cá phèn đốm đen (danh pháp hai phần: Parupeneus signatus) là một loài cá trong họ Cá phèn. Cá phèn đốm đen được tìm thấy ở Tây Thái Bình Dương đại dương, từ phía đông bắc New Zealand New Guinea, trong vùng nước nông. Chiều dài của nó là từ 20 đến 50 cm.

04645-c-ph-n-m-en-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)