User Tools

Site Tools


04644-c-ph-n-h-ng-la-gi

Cá phèn hồng (danh pháp hai phần: Parupeneus barberinus) là một loài cá trong họ Cá phèn. Cá phèn hồng được xem là một trong những loài phong phú nhất của chi Parupeneus và được tìm thấy ở Ấn Độ và Tây Thái Bình Dương đại dương Bờ biển phía Đông châu Phi, Vịnh Aden đến Micronesia, miền Nam Nhật Bản đến Úc. Nó được tìm thấy căn hộ rạn san hô và đầm phá trên đáy cát sâu đến 100 mét.

04644-c-ph-n-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)