User Tools

Site Tools


04642-c-o-x-m-nam-m-la-gi

Cáo xám Argentina (danh pháp hai phần: Lycalopex griseus) là một loài động vật thuộc họ Chó. Cáo xám Argentina phân bố ở miền nam Cone của Nam Mỹ, đặc biệt là trong Argentina và Chile. Phạm vi của nó bao gồm một dải, cả hai mặt của dãy núi Andes giữa song song với 17º B (phía bắc Chile) và 54 º N (Tierra del Fuego).

Ở Argentina, loài này sống ở khu vực phía Tây bán khô cằn của đất nước, từ các mũi núi Andes (khoảng 69 º T) đến kinh tuyến 66 º T. Phía nam từ sông Río Grande, phân bố của loài cáo này mở rộng đến bờ biển Đại Tây Dương. Tại Chile, nó hiện diện trong cả nước. Sự hiện diện của nó tại Peru đã được đề cập, cho đến nay, tuy nhiên, đã không có xác nhận về điều này. Cáo xám Argentina đã được du nhập đến quần đảo Falkland trong những năm 1920 cuối những năm 1930 đầu và vẫn còn hiện diện với số lượng khá lớn trên Beaver và Weddell đảo cộng với một số hòn đảo nhỏ.

04642-c-o-x-m-nam-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)