User Tools

Site Tools


04640-c-o-nh-b-c-m-la-gi

Cáo nhỏ Bắc Mỹ (danh pháp hai phần: Vulpes macrotis)là một loài cáo trong họ Chó, bộ Ăn thịt. Loài này được Merriam mô tả năm 1888.[2]. Sinh sống tại Bắc Mỹ, phạm vi chủ yếu là ở đông nam Hoa Kỳ; miền bắc và miền trung México. Một số nhà nghiên cứu động vật có vú phân loại chúng cùng loài với cáo chạy nhanh, V. velox, nhưng theo hệ thống học phân tử chỉ ra đây là hai loài khác biệt.

04640-c-o-nh-b-c-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)