User Tools

Site Tools


04639-c-o-ng-c-nam-m-la-gi

Cáo pampa[3] hay cáo đồng hoang (danh pháp hai phần: Lycalopex gymnocercus) là một loài động vật có vú trong họ Chó, bộ Ăn thịt. Loài này được G. Fischer mô tả năm 1814.[2]

Cáo đồng hoang có thể được tìm thấy ở miền bắc và miền trung Argentina, Uruguay, miền đông Bolivia, Paraguay và miền nam Brazil. Nó thích môi trường sống đồng hoang mở, thường gần với đất nông nghiệp, nhưng cũng có thể được tìm thấy trong rừng núi hoặc Chaco, cây bụi khô, và các sinh cảnh đất ngập nước. Nó là phổ biến nhất dưới độ cao 1.000 mét, nhưng có thể sống Puna đồng cỏ lên đến 3.500 mét (11.500 ft).

Năm phân loài được công nhận, mặc dù phạm vi địa lý của từng là chưa rõ ràng, và các địa phương của ba trong số đó nằm bên ngoài phạm vi của các loài ngày nay.

04639-c-o-ng-c-nam-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)