User Tools

Site Tools


04638-c-o-n-cua-la-gi

Cáo ăn cua[2] (danh pháp hai phần: Cerdocyon thous) là một loài động vật thuộc họ Chó. Cáo ăn cua là loài đặc hữu trung bộ Nam Mỹ. Cáo ăn cua có phạm vi phân bố trong thảo nguyên, rừng rừng cận nhiệt đới, bụi gai giống cây nhỏ và thảo nguyên nhiệt đới như caatinga, đồng bằng, và Campo từ Colombia và miền nam Venezuela Paraguay, Uruguay và Bắc Argentina. (Eisenberg, 1999) Môi trường sống của nó cũng bao gồm các bờ sông cây cối rậm rạp như rừng ven sông. Trong mùa mưa phạm vi của chúng lên trên đồi, trong khi trong thời gian khô chúng di chuyển xuống đất thấp (Nowak, năm 1999). Môi trường sống của chúng bao gồm tất cả các môi trường ngoại trừ khu rừng nhiệt đới, núi cao và những thảo nguyên cỏ. Trong một số khu vực phạm vi của chúng, chúng đang bị đe dọa tuyệt chủng.

04638-c-o-n-cua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)