User Tools

Site Tools


04632-c-o-cape-la-gi

Cáo Cape hay cáo cama hoặc cáo lưng bạc (tên khoa học: Vulpes chama) là một loài động vật có vú trong họ Chó, bộ Ăn thịt. Loài này được A. Smith mô tả năm 1833.[2].

Cáo Cape sinh sống chủ yếu là mở nước, từ đồng bằng đồng cỏ mở với bụi phân tán chà bán sa mạc, và cũng có thể mở rộng vào fynbos. Nó được phổ biến rộng rãi ở Zimbabwe, Botswana, Nam Phi, xuất hiện trong hầu hết các bộ phận của phương Tây và các tỉnh phía Bắc Cape, Cape Đông (không bao gồm phía đông nam), bang Free, phía tây và tây bắc KwaZulu-Natal và các tỉnh Tây Bắc. Nó cũng hiện diện ở Lesotho, một vùng núi cao.

04632-c-o-cape-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)