User Tools

Site Tools


04613-c-ndido-god-i-la-gi

Cândido Godói là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 246,275 km², dân số năm 2007 là 6641 người, mật độ 26,97 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04613-c-ndido-god-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)