User Tools

Site Tools


04600-c-kheo-c-la-gi

Cà kheo cổ đỏ (danh pháp khoa học: Recurvirostra novaehollandiae) là một loài chim thuộc họ Cà kheo bản địa Úc và khá phổ biến và phân bố khắp nơi ở Úc, trừ các khu vực bờ biển đông bắc và bắc của Úc. Nó có mỏ dài công và đầu đỏ.[2] Nó được in trên tờ con tem bưu chính năm 1966.

04600-c-kheo-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)