User Tools

Site Tools


04597-c-ho-ng-s-c-l-n-la-gi

Apistogramma bitaeniata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Động vật
Ngành (phylum) Động vật có dây sống
Lớp (class) Lớp Cá vây tia
Bộ (ordo) Bộ Cá vược
Họ (familia) Họ Cá hoàng đế
Chi (genus) Apistogramma
Loài (species) A. bitaeniata
Danh pháp hai phần
Apistogramma bitaeniata
Pellegrin, 1936
Danh pháp đồng nghĩa

Apistogramma sweglesi

Cá hoàng đế sọc lùn (Apistogramma bitaeniata) là loài thuộc cá nước ngọt benthopelagic ở Nam Mỹ. Đây là loại cá Hoàng đế lùn làm cá cảnh phổ biến.

  • Apistogramma bitaeniata - FishBase
  • article.php?article id=615 Banded dwarf cichlid, Apistogramma bitaeniata - Practical Fishkeeping
04597-c-ho-ng-s-c-l-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)