User Tools

Site Tools


04596-c-heo-california-la-gi

Cá heo California (danh pháp hai phần: Phocoena sinus) là một loài cá trong họ Cá heo chuột. Cá heo California có môi trường sống giới hạn khu vực phía bắc của vịnh California. Chúng sống ở các đầm phá nông, đục dọc theo các bờ biển và hiếm khi được nhìn thấy ở nhiều nước sâu hơn 30 mét, thật sự nó có thể tồn tại trong các ao hồ để nông nhô ra trở lại trên bề mặt. Loài cá vi này thường được nhìn thấy trong nước 11-50 mét sâu, 11–25 km từ bờ biển, trên đáy bùn và đất sét. Môi trường sống của nó được đặc trưng bởi nước đục với có nhiều con mồi với hàm lượng dinh dưỡng cao.

Phương tiện liên quan tới Phocoena tại Wikimedia Commons

04596-c-heo-california-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)