User Tools

Site Tools


04564-burrel-la-gi

Burrel
—  Đô thị  —
Burrel from Distance.jpg
Burrel trên bản đồ Thế giới
Burrel

Burrel

Quốc gia  Albania
Hạt Dibër
Quận Mat
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 12.139 người
Múi giờ (UTC+1)
8001 sửa dữ liệu
Mã điện thoại 217 sửa dữ liệu

Burrel là một đô thị trong quận Mat thuộc hạt Dibër, Albania. Dân số năm 2005 là 12139 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Mat

04564-burrel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)