User Tools

Site Tools


04555-buritizeiro-la-gi

Buritizeiro là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 7225,595 km², dân số năm 2007 là 26133 người, mật độ 3,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04555-buritizeiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)