User Tools

Site Tools


04416-brejo-da-madre-de-deus-la-gi

Brejo da Madre de Deus là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 762,088 km², dân số năm 2007 là 40528 người, mật độ 53,18 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04416-brejo-da-madre-de-deus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)