User Tools

Site Tools


04399-braslov-e-la-gi

Braslovče là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Savinjska của Slovenia. Braslovče có diện tích 54.9 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 4933 người. Thủ phủ khu tự quản Braslovče đóng tại Braslovce[1].

04399-braslov-e-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)