User Tools

Site Tools


04381-brachyrhopala-unifasciata-la-gi

Brachyrhopala unifasciata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Brachyrhopala
Loài (species) B. unifasciata
Danh pháp hai phần
Brachyrhopala unifasciata
Clements, 2000

Brachyrhopala unifasciata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Brachyrhopala unifasciata được Clements miêu tả năm 2000.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Brachyrhopala unifasciata tại Wikispecies
04381-brachyrhopala-unifasciata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)