User Tools

Site Tools


04379-brachyrhopala-semifilata-la-gi

Brachyrhopala semifilata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Brachyrhopala
Loài (species) B. semifilata
Danh pháp hai phần
Brachyrhopala semifilata
Walker, 1861

Brachyrhopala semifilata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Brachyrhopala semifilata được Walker miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Brachyrhopala semifilata tại Wikispecies
04379-brachyrhopala-semifilata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)